תקשורת וחושים

 
 

מטרות:

התלמידים יכירו את תפקידי החושים אצל בעלי החיים.

התלמידים יבינו שקליטת מידע היא צורך חיוני להישרדות.

התלמידים יעריכו את חשיבות החושים שיש לבני האדם מתוך התנסות ובחינת יכולותיהם האישיות.

התלמידים יבינו שתפיסת העולם של בעלי חיים שונים היא שונה ומגוונת.

התלמידים יפתחו הבנה ורגישות לצרכים של בעלי החיים בטבע.


תיאור התכנית:

במהלך הפעילות במוזאון התלמידים לומדים כיצד החושים משמשים את בעלי החיים בטבע, ונחשפים למגוון של בעלי חיים, הקולטים מידע מן הסביבה באופן שונה. התלמידים לומדים בצורה חווייתית כיצד בעלי חיים מתקשרים עם בני מינם ועם מינים אחרים בסביבתם. במרכז הלימודי התלמידים מתנסים במגוון תחנות, כשכל תחנה עוסקת באחד החושים שלנו. בנוסף, התלמידים מכירים פתרונות טכנולוגיים המגבירים את יכולתו של האדם לקלוט ולמסור מידע.


זיקת התכנית לתכנית הלימודים במקצוע:

מדעי החיים-ביולוגיה: תקשורת.


משך התכנית: כשעתיים. 
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר