תיבת נח

 
 

מטרות:

התלמידים יכירו את הסיפור המקראי של תיבת נוח.

התלמידים יכירו תופעות טבע הקשורות לסיפור המקראי: המבול, קשת בענן ועוד.

התלמידים יכירו סוגיות בטבע עמן התמודד נוח בכדי למנוע הכחדת מינים: צמחוני-טורף, זכר-נקבה ועוד.

התלמידים יפתחו הבנה ורגישות לצרכים של בעלי החיים בטבע.

התלמידים יוכלו לעבוד בשיתוף פעולה עם תלמידים אחרים.


תיאור התכנית:

התלמידים מתבוננים בסיפור המקראי מבעד למשקפיים מדעיות. הפעילות מתקיימת בשלוש תחנות. במוזאון דנים בתופעת המבול ומחזור המים בטבע, התלמידים חוקרים בעלי חיים: ההבדלים בין טורף לבין צמחוני, בין זכר לבין נקבה ועוד. בחצר התלמידים חוקרים את עץ הזית ובמרכז הלימודי התלמידים עובדים בתחנות וחוקרים היבטים מדעיים של הסיפור: תופעת הקשת בענן, הבדלים בין זכר ונקבה בעולם החי, התאמת מבנה בעלי חיים לתזונה שלהם ועוד. בהיבט טכנולוגי,התלמידים מתכננים ובונים את תיבת נוח בהתבססם על הידע שרכשו על ההבדלים בין בעלי חיים, תזונתם ועוד.


זיקת התכנית לתכנית הלימודים במקצוע:

מקרא: המבול, הספור המקראי ומסריו.

מדעים: מדעי החיים-ביולוגיה: מערכות אקולוגיות; טכנולוגיה: קשרי גומלין בין טכנולוגיה ומדע, פתרונות טכנולוגיים.  


משך התכנית: כשעתיים וחצי.


 

  מסעדת החיות של נח

גן החיות של נח

זוגות זוגות עלו אל התיבה

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר