קשרי קיום

 
 

מתאים לתכנית הלימודים - עולם היצורים החיים, מערכות אקולוגיות.

קשרים טובים לא הזיקו לאיש כדי להסתדר בחיים.

התכנית עוסקת בהתאמת יצורים לסביבתם ויחסי הגומלין המתקיימים בין יצורים. 

במוזאון נכיר ונאפיין סוגים שונים של יחסי גומלין בין יצורים ונבין מה הקשר בין שרשרת מזון למארג מזון. 

במרכז הלימודי נכיר התאמות (פיזיולוגיות והתנהגותיות) של יצורים לסביבתם.


מיועד לכיתות ה' - ו'.


משךהפעילות: כשעתיים. ניתן להדריך 2 כיתות בו זמנית.


גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר