כיתות ד'-ו'

זמן ומחזוריות בטבע – "שנת השמש"

מתאים לתוכנית הלימודים "כדור הארץ והיקום"

הטבע פועל במחזוריות: נדידת בעלי חיים, נשירה ופריחה. בתוכנית נתוודע למושג הזמן כמוביל תופעות שונות בחיי האדם ובעלי החיים. דרך עולמם המופלא של שעוני השמש העתיקים, נבין כיצד רתמו הקדמונים את השמש למדידת הזמן. לסיום נבנה שעון שמש לשימושנו.

 • מיועד לכיתות ד'-ה'
 • משך הפעילות: כשעתיים וחצי
 • ניתן להדריך 2 כיתות בו-זמנית

מדבר וקקטוסים

מתאים לתוכנית הלימודים "עולם היצורים החיים, מערכות אקולוגיות"

נלמד על התאמת בעלי חיים וצמחים לתנאי המדבר הקשים ועל התמודדות עם משק המים ומחסור במזון, תוך כדי ביצוע תצפית וחקר במרכז הלימודי ובגן הקקטוסים.

 • מיועד לכיתות ד'-ה'
 • משך הפעילות: כשעתיים
 • ניתן להדריך 2 כיתות בו-זמנית
 
עולם הולך ומתמלא
 
זמן ומחזוריות בטבע
 

משנים אוירע

מתאים לתוכנית הלימודים "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה"

נצא אל הפארק הירוק כל ימות השנה. נבדוק את מכלול הגורמים הביוטים והאביוטים (חי ודומם) בסביבה. האם הפארק הוא סביבה טבעית או מלאכותית? נשקיף למרחק, לעבר העתיד, ונחלום על ריאה ירוקה תמיד...

 • הסיור הוא תוספת לתוכנית "קשרי קיום"
 • משך הסיור: כשעה
 • הפעילות מומלצת בחודשים אוקטובר-סוף מרץ
 • ניתן להדריך 2 כיתות בו-זמנית

עולם הולך ומתמלא

מתאים לתוכנית הלימודים "מערכות אקולוגיות ואיכות סביבה, עולם מעשה ידי אדם"

גלילאו גילה שהעולם עגול וקולומבוס גילה את אמריקה, אבל מי גילה את האש ויצא מיבשת אפריקה לעולם הגדול? מי היה האמן הראשון?

במוזיאון נעקוב אחר הטיפוסים השונים של האדם הקדמון, תוך שימוש בכלים קדמונים והתנסות בשיטות להבערת אש.

במרכז הלימודי נדון בהשפעת הקדמה על אורח חיינו, על בעלי החיים ועל עתיד כדור הארץ, לאור הישגי המדע והטכנולוגיה והעלייה המתמדת באוכלוסיית כדור הארץ.

 • מיועד לכיתות ה'-ו'
 • משך הפעילות: כשעתיים
ניתן להדריך 2 כיתות בו-זמנית

טבע החומר

מתאים לתוכנית הלימודים "חומרים ותכונותיהם"

במוזיאון נכיר את החומרים מן הטבע, בהם השתמש האדם הקדמון כדי לייצר את שנדרש לו לצורכיו המועטים. עם הזמן למד האדם לייצר חומרים חדשים שאינם מצויים בטבע, אך ייצורם גורם לדלדול משאבי טבע והשימוש בהם גורם לפגיעה קשה בסביבה. במוזיאון ובמרכז הלימודי נחקור את הפלסטיק על תכונותיו המגוונות, נבחין בין סוגי הפלסטיק השונים בעזרת שיטות מעבדתיות שונות, ואפילו נכין פלסטיק מחומרים ביתיים.

 • מיועד לכיתות ה'
 • משך הפעילות: כשעתיים
 • ניתן להדריך 2 כיתות בו-זמנית
צרו קשר עם מוזיאון האדם והחי לקבלת מידע נוסף על הפעילויות השונות לכיתות ד'-ו': 072-2597573.