טבע החומר (החל מנובמבר 2016)

 
 


מתאים לתכנית הלימודים - חומרים ותכונותיהם

במוזאון נכיר את החומרים מן הטבע בהם השתמש האדםהקדמון כדי לייצר את שנדרש לו לצרכיו המועטים. עם הזמן למד האדם לייצר חומריםחדשים שאינם מצויים בטבע אך ייצורם גורם לדלדול משאבי טבע והשימוש בהם גורם לפגיעהקשה בסביבה. במוזאון ובמרכז הלימודי נחקור את הפלסטיק על תכונותיו המגוונות, בעזרתשיטות מעבדתיות שונות נבחין בין סוגי הפלסטיק השונים, ואפילו נכין  פלסטיק מחומרים ביתיים

מיועד לכיתות: ה'.
משך הפעילות:כשעתיים.ניתן להדריך 2 כיתות בו זמנית


 
 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר