חנוכה במוזיאון

 
 
מוזאון האדם והחי מאחל חג אורים שמח!