אבולוציה זו לא מילה גסה

 
 

מטרות:

התלמידים יכירו מושגי מפתח הקשורים באבולוציה ואת האבולוציה של האדם.

התלמידים יכירו את תולדות היווצרות המינים השונים על פני כדור הארץ, תוך התייחסות למוצא המשותף של היצורים החיים.

התלמידים יבינו את חשיבות המגוון הביולוגי ואת הצורך בשימורו.

התלמידים יוכלו לנתח תופעות הקשורות באבולוציה.

התלמידים יוכלו לעבוד בשיתוף פעולה עם תלמידים אחרים.


תיאור התכנית:

בתצוגה במוזאון לאחר שיחת מבוא, התלמידים חוקרים את האבולוציה של האדם באמצעות שישה טיפוסי מפתח. במרכז הלימודי התלמידים חוקרים דוגמאות מהמגוון הביולוגי באמצעות עקרונות האבולוציה על פי דרווין: מתוודעים לעקרון הברירה הטבעית,לעקרון ההתפתחות ההדרגתית של המינים ולעקרון האב הקדמון המשותף.


זיקת התכנית לתכנית הלימודים במקצוע:

התכנית היא תכנית העשרה המרחיבה את הנושאים בתכנית הלימודים לחטיבת הביניים – תחום תוכן מדעי החיים-ביולוגיה: מערכות אקולוגיות, דמיון ושוני בעולם היצורים החיים, מערכות ותהליכים ביצורים חיים ואוכלוסיות.


משך התכנית: כשעתיים